Cookie og persondatapolitik

Cookiepolitik hos Beyer & Eghave ApS

På beyereghave.dk anvender vi kun nødvendige cookies for at gemme brugerens cookie-samtykke-tilstand for hjemmesiden. Beyereghave.dk kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. De cookies vi anvender indeholder ikke personlige oplysninger og de kan ikke indeholde virus.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Kan jeg slette eller fravælge cookies?

Ja, du kan altid slette de cookies, der er på din pc, ligesom du kan fravælge fremover at acceptere anvendelsen af cookies. Det gør du ved at ændre indstillingerne i din browser.

Alt efter hvilken browser du bruger, er der en lille forskel på hvorledes du sletter samt fravælger cookies fremadrettet. Du kan se en vejledning på hvordan du gør her:  http://minecookies.org/cookiehandtering

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores privatlivspolitik.

Denne cookiepolitik er senest opdateret d. 18/5/2022

Persondata- og fortrolighedspolitik

Denne generelle erklæring har til formål at give dig information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, med hvem data deles, hvor længe de opbevares, og hvilke rettigheder du har med hensyn til persondata.

Denne erklæring gælder for behandling af personoplysninger. Personoplysninger betyder oplysninger, der kan knyttes til dig enten direkte eller indirekte. Også data, der henviser til en person, der repræsenterer eller handler på vegne af en virksomhed, fx en administrerende direktør, er personoplysninger. En virksomhedsinformation, der ikke vedrører nogen fysisk person, er ikke persondata.

 

Indsamling af personlige data

Vi indsamler dine personlige data på forskellige måder. Primært indsamler og behandler vi data, som:

  • leveres af dig, når du kommunikerer eller gør forretninger med os, giver dine kontaktoplysninger til Beyer & Eghave ApS eller besøger vores lokaler.

  • er offentligt tilgængelige kilder eller tredjeparter, hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fx når det indsendes til os direkte af en virksomhed, du har forbindelse til.

Vi kan kombinere data indsamlet fra forskellige kilder, fx fra offentligt tilgængelige kilder, og fra vores forskellige interaktioner med dig fx i forbindelse med levering af tjenester.

Du kan beslutte ikke at give nogen personlige data til os, men det kan komplicere eller forhindre os i at handle med dig eller en virksomhed, du repræsenterer, eller udføre visse aktiviteter, du har anmodet os om.

 

Persondatakategorier

Vi behandler forskellige former for personoplysninger om dig afhængigt af situationen. Kategorierne og omfanget af data er altid begrænset til, hvad der er nødvendigt for de formål, de behandles til.

De personlige data vi indsamler og behandler omfatter følgende kategorier af data:

  • Grundlæggende oplysninger, såsom navn, titel og din relation til en virksomhed, du repræsenterer og kontaktoplysninger (e-mail, adresse og telefon).

  • Oplysninger relateret til vores forhold, såsom service- og ordreoplysninger, betalingsoplysninger, faktureringsoplysninger eller oplysninger relateret til dit besøg i vores lokaler.

  • Din interaktion, såsom korrespondance og serviceanmodninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme personoplysninger som fx oplysninger om dit helbred eller politiske overbevisning. I begrænsede tilfælde kan sådanne data dog blive behandlet, forudsat at behandlingen udføres i overensstemmelse med gældende love, og at du er blevet informeret herom.

Formål og lovgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger, som er nødvendige til forretningsrelaterede formål og effektiv kundepleje.

Vi vil kun bruge dine personlige data til de legitime og eksplicit definerede formål og behandler ikke data på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi vil altid have et legitimt grundlag for den behandling af dine personoplysninger, som videregives til dig.

Vi vil normalt behandle dine personoplysninger baseret på udførelsen af ​​en aftale eller kontraktforhold, vi har med dig, eller en virksomhed, du repræsenterer, og os, eller for at indgå et sådant forhold.

Vi kan behandle personoplysninger for at opfylde vores lovbestemte forpligtelser, fx i forhold til bogføring eller for at opfylde myndigheders (f.eks. skattemyndigheders) anmodninger som krævet ved lov.

Yderligere kan du have givet samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at drive vores forretning og administrere vores forretningsforbindelser.

Dine personoplysninger behandles til følgende formål:

1. SALG OG STYRING AF KUNDERELATIONER

Vi vil behandle dine personoplysninger for at sælge vores tjenester og for at administrere kundeforholdet mellem os og dig, eller en virksomhed, du repræsenterer, herunder fakturering, rapportering og kontrakter. I disse tilfælde er vores behandling baseret på kontrakten mellem dig, eller en virksomhed, du repræsenterer, og os, eller vores legitime interesser i at tjene dig.

2. YDELSE AF SERVICE

I forbindelse med serviceydelser kan vi behandle dine personoplysninger for at tilbyde og levere tjenester til dig eller den virksomhed, du repræsenterer, fx behandling af bilag, fakturering, rapportering og kontrakter. I disse tilfælde er vores behandling baseret på kontrakten mellem dig, eller en virksomhed, du repræsenterer, og os, eller vores legitime interesser i at administrere vores serviceydelser, projekter og leverancer effektivt.

Datadeling og videregivelse af personlige data

Vi kan videregive dine personlige data til tredjeparter, når vores betroede tjenesteudbydere behandler personoplysninger på vegne af os og under vores instruktioner. Vi kontrollerer og er til enhver tid ansvarlige for behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Opbevaring af personlige data

Dine personlige data opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de behandles til, herunder med det formål at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav som er defineret i denne erklæring.

Vi har defineret opbevaringsperioder for alle personlige data, vi har om dig. Når vi definerer sådanne perioder, har vi overvejet forskellige faktorer, såsom arten og følsomheden af ​​personoplysninger og de formål, dataene behandles til.

Dine personoplysninger, der behandles på baggrund af et kontraktforhold med dig, eller en virksomhed du repræsenterer, opbevares som udgangspunkt i kontraktforholdets varighed eller så længe leveringen af ​​tjenesterne kræver det. Efter at vores forhold eller tjenesteydelse er afsluttet, gemmer vi typisk personoplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger eller krav i henhold til gældende bestemmelser vedrørende forældelsesfrister.

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af juridiske forpligtelser, opbevares de så længe loven kræver det. Forpligtelser til opbevaring af personoplysninger er f.eks. fastsat af bogføringsloven.

Opbevaringstiden for personoplysninger, der behandles med dit samtykke, bestemmes i henhold til formålene med behandlingen.

Dine rettigheder

Dine rettigheder og muligheder med hensyn til personoplysninger afhænger af formålene med behandlingen og af situationen.

Retten til indsigt – Du har ret til at modtage bekræftelse på om dine personoplysninger behandles og i givet fald til at få adgang til oplysningerne. Dette giver dig mulighed for at modtage information om, hvordan vi behandler dine data og en kopi af de personoplysninger, vi har om dig.

Retten til berigtigelse af data – Du har ret til at få dine personoplysninger berigtiget eller i visse tilfælde at få suppleret med mangelfulde personoplysninger.

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen – Du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, der er baseret på Beyer & Eghaves legitime interesser (eller en tredjeparts), hvis din særlige situation tilsidesætter en sådan interesse. Vi kan afvise din anmodning, hvis behandlingen er nødvendig for at gennemføre obligatoriske og legitime interesser.

Retten til dataportabilitet – Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har afgivet til os til behandlingen baseret på dit samtykke eller gennemførelse af en aftale. I sådanne tilfælde vil vi give dig, eller en tredjepart, du har valgt, dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Retten til at blive glemt – Du kan bede os om at slette dine personoplysninger, hvor der ikke er nogen gyldig grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. For eksempel, hvis du anser personlige data for unødvendige til de formål, der er beskrevet ovenfor, eller du annullerer det samtykke, du har givet. Vi kan dog afvise en anmodning om sletning, hvis vi skal overholde en retlig forpligtelse.

Retten til begrænsning af behandlingen – Du har under visse omstændigheder ret til at kræve, at Beyer & Eghave ApS begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger. For eksempel ved at begrænse behandlingen af oplysningerne i perioden indtil, du har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

Ret til at give og tilbagekalde dit samtykke – Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Vi skal muligvis anmode om specifikke oplysninger fra dig for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre, at du er berettiget til at udøve dine rettigheder.

Informationssikkerhed

Vi opretholder sikkerhedsforanstaltninger (herunder fysiske, tekniske, elektroniske og administrative foranstaltninger), der er passende til at beskytte personlige data mod tab, ødelæggelse, misbrug og uautoriseret adgang eller videregivelse. For eksempel begrænser vi adgangen til persondata til de autoriserede medarbejdere og tjenesteudbydere, som har brug for at kende oplysningerne i løbet af deres arbejdsopgaver. De vil kun behandle dine personoplysninger efter vores instruktioner.

Vær opmærksom på, at selvom vi bestræber os på at levere passende sikkerhedsforanstaltninger for personlige data, kan intet sikkerhedssystem forhindre alle potentielle sikkerhedsbrud. Hvis der opstår et sikkerhedsbrud, vil vi informere dig i overensstemmelse med gældende love.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring eller til de personoplysninger vi behandler om dig, bedes du kontakte os på kontakt@beyereghave.dk.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Denne persondata- og fortrolighedspolitik er senest opdateret d. 18/5/2022

Beyer & Eghave ApS

                                   En del af Pink Ladies Holding.

Åbent: Mandag – fredag kl. 08 – kl. 16
Amager Boulevard 123, 2300 Kbh. S
Tlf. 2683 7625
E-mail kontakt@beyereghave.dk
Fakturaer sendes til faktura@beyereghave.dk
CVR 43059904

Beyer & Eghave

Beyer & Eghave ApS

Vi skaber værdi for dig.